Thomas Family Tree

John Thomas (1860 - 1938)

Click on picture to enlarge
thomas/images/John_Thomas_1860

John

thomas/images/John_Thomas_1860_in1908ish

John

circa 1908

thomas/images/John_Thomas_1860_and_family_in1910ish

John Thomas and Annie Thomas (nee Ambrose)
with Walter Thomas, Olive Thomas and David Thomas (behind)

circa 1910

thomas/images/John_Thomas_1860_in1926ish_Llanfairfechan_01

John Thomas, Olive Watkins (nee Thomas), Keitha Thomas (nee Garner), Annie Thomas (nee Ambrose)
(Child unknown)

Llanfairfechan

circa 1926

thomas/images/John_Thomas_1860_in1926ish_Llanfairfechan_02

Keitha Thomas (nee Garner), Olive Watkins (nee Thomas), Clive Watkins, John Thomas

Llanfairfechan

circa 1926

thomas/images/John_Thomas_1860_in1929ish_01

John

circa 1929

thomas/images/John_Thomas_1860_in1929ish_02

Front
John Thomas, Annie Thomas (nee Ambrose), ???
Middle
???, Olive Watkins (nee Thomas)
Back
???, ???, Keitha Thomas (nee Garner), ??? (boy)

circa 1929

thomas/images/John_Thomas_1860_in1929ish_03

Front
John Thomas, Annie Thomas (nee Ambrose), ???
Middle
???, Olive Watkins (nee Thomas)
Back
???, ???, Keitha Thomas (nee Garner), ??? (boy)

circa 1929